Klub B & B

2020 05 19 142804

 

Z przykrością pragnę Państwa zawiadomić o śmierci przewodniczącej Klubu Briarda i Beaucerona. Współpracowaliśmy z Dorotą 10 lat, doceniam, że dane było nam Ją poznać nie tylko jako Przewodniczącą ale jako ciekawego i nieszablonowego człowieka.

rezygnacja

Szanowni Państwo, z przykrością Państwa powiadamiam, że w związku z pogłębiającymi się w tym roku problemami ze stanem zdrowia podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji przewodniczącej Klubu B&B. Klubu, który sama założyłam w 1996 roku przy wsparciu grupy inicjatywnej złożonej wówczas z około 120 osób i akceptacji ZG ZKwP.

bankl

 

KLUB BRIARDA istnieje od końca 1995 roku, kiedy to po kilkuletnich staraniach ze strony działaczy z Łodzi, Zarząd Główny ZKwP wyraził zgodę na jego powstanie i powołał go decyzją z dnia 26.10.1995r. Od tego czasu funkcjonuje jako Klub-Komisja przy ZG ZKwP z siedzibą w Łodzi z uwagi na miejsce zamieszkania przewodniczącej i członków Prezydium Klubu. W 2001 roku Klub Briarda został przyjęty do Europejskiej Unii Briarda (UEBB – Union Europeenne du Berger de Brie) z siedzibą we Francji.
Przed 1996 rokiem briardy należały do Klubu Ras Pasterskich Niepolskich, podobnie jak beaucerony do roku 2002, kiedy to patronat nad tą rasą przejął Klub Briarda, zmieniając nazwę na Klub Briarda i Beaucerona.