sędzia: Katarzyna Fiszdon PL

 B  -  -
SZ  - -
 M - -1.DR.QUEEN Victory of Love- dosk.Zwyc.Młodz. Best Junior, BOB
 P - -
 O  -  -
CH - -
 U  -  -
 W  -  -