Prawo

Psy, koty i fretki

1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane

Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. 

Odpowiedzialność za wady psa jest tematem, który spędza ostatnimi czasy sen z powiek hodowców. Zarówno na szkoleniach, jak i w codziennej pracy jest to najbardziej popularny temat – czyli fachowo nazywając, rękojmia za wady sprzedaży psa. Pies, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz Kodeksem cywilnym, jest traktowany jako rzecz – precyzyjnie ujmując, jako żyjąca istota, do której zastosowanie mają przepisy o rzeczach.

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI (sekcja obejmuje 51 krajów)
Kraje, w których obowiązuje całkowity zakaz cięcia uszu i ogonów:

Skutek winy w nadzorze
Sądzę, że nikogo nie muszę przekonywać, że za szkody wyrządzone przez zwierzęta, w tym naturalnie psy, odpowiedzialność ponosi człowiek. W Kodeksie cywilnym kwestie te regulują przepisy art. 415 i art. 431

PRAWNIK RADZI §

Swoją przygodę z wystawami psów zaczynałem w czasach, w których zdjęcia robione były przez osoby wystawiające psy na tym samym ringu co ja. Może nie były to zdjęcia najwyższej jakości, ale osoby te wiedziały, jak pies ma się prezentować np. w statyce i nigdzie nie publikowały zdjęć źle ustawionych psów.

Czym jest współwłasność, czyli tak zwane "prawa hodowlane"?
Na Zachodzie jest to bardzo popularna metoda na zostanie właścicielem bardzo ciekawego psa w zasadzie za darmo. Funkcjonuje tam pod nazwa "co-ownership" i oznacza, że właścicielem psa są (zwykle) dwie osoby.
Hodowca daje szczeniaka/psa danej osobie najczęściej za darmo (lub za mniejsze pieniądze) na tzw. warunki hodowlane.

Kupując zwierzę, trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Płacony jest od ceny zwierzęcia.Opodatkowanie sprzedaży zwierząt podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) może budzić wątpliwości. Jednak wątpliwości takich nie mają organy podatkowe, fiskus od dłuższego czasu w interpretacjach podatkowych wskazuje, że transakcje sprzedaży zwierząt podlegają opodatkowaniu PCC.

Po raz pierwszy podatek od psów domowych wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 jako jeden z tzw. podatków od luksusu. Prawodawcy wychodzili z założenia, że posiadacz niebędącego zwierzęciem użytkowym psa musi także posiadać duży zasób środków finansowych.

Art. 56. Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie


Dz.U.2014.0.1539 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE
Psy, koty, fretki

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.
Mikroczip musi spełniać następujące wymogi:
(zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym)