bankl

 

KLUB BRIARDA istnieje od końca 1995 roku, kiedy to po kilkuletnich staraniach ze strony działaczy z Łodzi, Zarząd Główny ZKwP wyraził zgodę na jego powstanie i powołał go decyzją z dnia 26.10.1995r. Od tego czasu funkcjonuje jako Klub-Komisja przy ZG ZKwP z siedzibą w Łodzi z uwagi na miejsce zamieszkania przewodniczącej i członków Prezydium Klubu. W 2001 roku Klub Briarda został przyjęty do Europejskiej Unii Briarda (UEBB – Union Europeenne du Berger de Brie) z siedzibą we Francji.
Przed 1996 rokiem briardy należały do Klubu Ras Pasterskich Niepolskich, podobnie jak beaucerony do roku 2002, kiedy to patronat nad tą rasą przejął Klub Briarda, zmieniając nazwę na Klub Briarda i Beaucerona.

Założycielką i Przewodniczącą Klubu jest Ewa Dorota Sobolta, mgr psychologii klinicznej po Uniwersytecie Łódzkim, wieloletni międzynarodowy sędzia kynologiczny do oceny psów z grupy 1 FCI (poza owczarkami niemieckimi) i kilku ras z grupy 2), hodowca briardów z przydomkiem „Variete” w latach 1986 – 2000 (psy „Variete” czterokrotnie wywalczyły na wystawach klubowych tytuł „Najlepszej Hodowli” w latach 1992, 93, 94, 99 + tytuł Najlepszego Czarnego Miotu Wystawy Klubowej 2001 dla potomstwa z miotu „U” Variete).

E.Sobolta jest członkiem ZKwP – Oddziału w Łodzi od 1.04.1982 roku, a w latach 1983-1998 była członkiem Prezydium Zarządu Oddziału (1 kadencję jako Sekretarz, 3 kadencje jako Przewodnicząca d/s Hodowlanych i kierownik Komisji Hodowlanej oraz 1 kadencję jako Przewodnicząca Zarządu Oddziału). W latach późniejszych zrezygnowała z kandydowania do Zarządu i całkowicie poświęciła się Klubowi. Publikowała wiele artykułów o tematyce kynologicznej w prasie specjalistycznej, w latach 1982-1998 była jednym z głównych organizatorów łódzkich wystaw (w tym wszystkich międzynarodowych), pisała katalogi, informatory oddziałowe, etc., napisała także książkę monograficzną o briardach wydaną przez warszawską Agencję Wydawniczą „Egros” w 1994r. i wznowioną w roku 1997 (w cyklu „Hobby”). Jest autorką pierwszych broszurek o briardach wydanych staraniem własnym w końcu lat 80-tych i w 1993 roku. Była też założycielką i redaktorem kwartalnika kynologicznego „Psy i my”, który wspólnie z Małgorzatą Kazanowską (hodowla briardów „Batangas”) wydawały w latach 1999-2001. Jest także wiceprzewodniczącą w Klubie Psów Pasterskich Niepolskich od początku jego istnienia.

STRONA KLUBOWA
Powstała w połowie 2009 roku dzięki inicjatywie członków Klubu i właścicieli reproduktora Ch.JOKER'a z Kuźni Championów - Izy i Jarosława Pinterów, którzy zajęli się jej redakcją techniczną i administracją. Redakcją merytoryczną zajmuje się Przewodnicząca Klubu – Ewa D.Sobolta z pomocą Jakuba Rosztajna (Kuby) - Sekretarza Klubu i redaktora technicznego biuletynów klubowych. Strona została zbudowana w oparciu o dokumentację i bogate archiwa zgromadzone przez przewodniczącą Klubu, zawiera też sporo filmów z wystaw klubowych autorstwa Izy i Jarka Pinterów Wszystkie w/wym. osoby zajmują się stroną klubową społecznie.

RANKING WYSTAWOWY
Ranking jest opracowywany przez Klub na podstawie kart ocen przysyłanych przez Oddziały ZKwP, bądź bezpośrednio przez właścicieli psów. Wyniki rankingu są publikowane w biuletynie i na stronie klubowej. Właściciele zwycięskich psów są nagradzani pucharami wręczanymi na Wystawie Klubowej, przy czym pierwszym czterem lokatowym psom w każdej kategorii do roku 2011 przyznawane były pamiątkowe dyplomy.

 

WYSTAWY KLUBOWE
Ich organizacja i patronat nad nimi są jednym z głównych celów działalności Klubu. Jeszcze przed założeniem Klubu Psów Pasterskich Niepolskich grupa inicjatywna z Łodzi organizowała wystawy specjalistyczne tych ras. W 1985 roku odbyła się w Łodzi 1 Specjalistyczna Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich, natomiast w 1987 roku udało się nam zorganizować pierwszą w Polsce Specjalistyczną Wystawę Briardów.
Kilka miesięcy po powstaniu Klubu Briarda (w 1996 roku) odbyła się w Łodzi 1 Klubowa Wystawa Briardów, na której zaprezentowano 60 psów tej rasy z kilku krajów. Od tego czasu klubowe wystawy briardów odbywały się już corocznie
Od 2002 roku, w związku z przyłączeniem do Klubu beauceronów, również ta rasa uczestniczy w wystawach klubowych.

więcej informacji http://www.briardbeauceronklub.pl Zapraszamy